Mức phạt mới cho HV vi phạm quy định vận hành công trình thủy lợi

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Theo đó, Khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị định 65/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung mức xử phạt vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi được quy định tại Điểu 15 Nghị định 104/2017/NĐ-CP. Dưới đây là tổng hợp các mức xử phạt vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi áp dụng từ 09/9/2019:

muc xu phat VP quy dinh ve van hanh cong trinh thuy loi, Nghi dinh 65/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Trường hợp

Mức phạt

- Thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành công trình thủy lợi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại Điều 15a của Nghị định 65/2019/NĐ-CP

- Không có nhiệm vụ mà tự ý vận hành công trình thủy lợi.

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định

 

- Hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi nhỏ theo quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

- Hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi vừa theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi lớn hoặc quan trọng đặc biệt theo quy định

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Vi phạm quy định trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi

(Điều 15a)

- Hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi nhỏ đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi vừa đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng

- Hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi lớn đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng

- Hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 65/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 09/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

105

Văn bản liên quan