Mức phạt mới nhất khi xe máy chạy quá tốc độ?

Theo quy định mới, trong thời gian sắp tới, nếu chạy xe máy quá tốc độ thì mức phạt có gì thay đổi hay không? Anh Trịnh Dương - Email: duong.khong***t@***.com

Thư Ký Luật xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi chạy xe quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt như sau:

Hành vi

Áp dụng đến 31/7/2016
Nghị định 171
 

Áp dụng từ 01/08/2016
Nghị định 46
 
Quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h 100.000 đồng - 200.000 đồng   100.000 đồng - 200.000 đồng  

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

500.000 đồng - 1 triệu đồng 500.000 đồng - 1 triệu đồng

Quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông  

2 triệu - 3 triệu đồng
Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng

2 triệu - 3 triệu đồng
 Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng
Quá tốc độ quy định trên 20 km/h 2 triệu - 3 triệu đồng
 Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng
3 triệu - 4 triệu đồng
 Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng đến 03 tháng

Nội dung quy định chi tiết tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

2,293

Gởi câu hỏi