Mức phạt vi phạm về hành vi kinh doanh xăng dầu trái quy định

Mức phạt vi phạm về hành vi kinh doanh xăng dầu trái quy định
Anh Tú

Ngày 25/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

 

Theo đó, Nghị định 67 quy định mức phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  • Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  • Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đúng với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

  • Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước kinh doanh không đúng địa điểm, vị trí theo quy định;

  • Có kho, bể chứa xăng dầu nhưng tổng dung tích không đạt mức tối thiểu theo quy định;

  • Có kho, bể chứa xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên;

  • Có hệ thống phân phối xăng dầu nhưng không đúng quy định;

  • Có phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 05 năm trở lên.

Xem thêm các mức phạt vi phạm khác tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/7/2017.

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan