Mức thu phí công chứng HĐ mua bán TS đấu giá hiện hành là bao nhiêu?

Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, Thông tư 111 đã sửa đổi, bổ sung mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản bán được), cụ thể mức thi phí mới như sau:

STT

Giá trị tài sản

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 5 tỷ đồng

90 nghìn

2

Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng

270 nghìn

3

Trên 20 tỷ đồng

450 nghìn

Xem chi tiết tại Thông tư 111/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/12/2107.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

187

Văn bản liên quan