Mức thưởng đối với vận động viên thể thao quân đội là bao nhiêu?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu.

Theo đó, vận động viên các đội thể thao quân đội lập thành tích tại các giải thi đấu được thưởng theo mức sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT

Tên giải thi đấu

Thành tích

HCV

HCB

HCĐ

Phá kỷ lục

1

Đại hội thể thao Quân đội các nước thế giới

75.000

45.000

30.000

Được cộng thêm 30.000

2

Giải thể thao Quân đội các nước Thế giới, Châu Á

50.000

30.000

20.000

Được cộng thêm 20.000

3

Giải thể thao Quân đội các nước Đông Nam Á

25.000

15.000

10.000

Được cộng thêm 10.000

4

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

30.000

18.000

12.000

Được cộng thêm 12.000

5

Giải thể thao Vô địch Quốc gia

25.000

15.000

10.000

Được cộng thêm 10.000

6

Giải thể thao Vô địch trẻ quốc gia

 

 

 

 

- Từ 11 tuổi trở xuống

5.000

3.000

2.000

 

- Từ 12 tuổi đến 15 tuổi

7.500

4.500

3.000

 

- Từ 16 tuổi đến 17 tuổi

10.000

6.000

4.000

 

- Từ 18 tuổi đến 20 tuổi

12.500

7.500

5.000

 

7

Đại hội thể dục thể thao toàn quân

10.000

6.000

4.000

 

8

Hội thao thể thao toàn quân

7.500

4.500

3.000

 

Xem mức thưởng đối với môn tập thể tại Thông tư 138/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 27/10/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan