Mức tiền ăn tối đa của HLV, VĐV khi tập luyện, huấn luyện là bao nhiêu?

Thông tư 61/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Theo quy định tại Thông tư 61, tùy vào việc huấn luyện, tập luyện trong hay ngoài nước sẽ được hõ trợ mức tiền ăn khác nhau, cụ thể:

Tập luyện, huấn luyện ở trong nước:

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày

STT

Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển

Mức ăn hàng ngày

1

Đội tuyển quốc gia

290.000

2

Đội tuyển trẻ quốc gia

290.000

3

Đội tuyển tỉnh, ngành

220.000

4

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

175.000

5

Đội tuyển năng khiếu các cấp

130.000

  • Riêng đối với HLV, VĐV thuộc nhóm có khả năng giành huy chương được hưởng mức ăn hàng ngày là 400.000 đồng/người/ngày, trong thời gian tối đa 90 ngày.

Tập luyện, huấn luyện ở nước ngoài:

  • Mức chi được cân đối trong khuôn khổ dự toán NSNN chi cho sự nghiệp thể dục thể thao được cấp có thẩm quyền thông báo. Trong thời gian tập luyện ở nước ngoài, HLV, VĐV không được hưởng chế độ trên.

Xem chi tiết tại Thông tư 61/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

484

Văn bản liên quan