Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ từ 01/7/2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, từ 01/7/2019 sẽ tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ, cụ thể được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP sau đây:

muc tro cap uu dai hang thang doi voi than nhan liet si, Nghi dinh 58/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ: 1.624.000 đồng

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ: 3.248.000 đồng

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên: 4.872.000 đồng

- Trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng): 1.624.000 đồng

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng: 1.299.000 đồng

Lưu ý: Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định trên được thực hiện kể từ ngày 01/7/2019.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2019, thay thế Nghị định 99/2018/NĐ-CP.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan