Mức xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ của ôtô

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ôtô chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông

Tốc độ tối đa cho phép đối với xe ô tô:

  • Đường đôi có giải phân cách ở giữa, đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, ôtô được chạy tốc độ tối đa là 90km/h ngoài khu dân cư và 60km/h trong khu dân cư.
  • Đường hai chiều không có giải phân cách giữa và đường một chiều có một làn xe cơ giới, tốc độ tối đa cho phép đối với ôtô là 80km/h ngoài khu dân cư và 50km/h trong khu dân cư.

Tuỳ theo mức độ của hành vi vi phạm mà sẽ bị áp dụng các mức xử phạt sau:

  • Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 5km/h đến dưới 10km/h phạt tiền từ 600.000 lên đến 800.000 đồng. Trong trường hợp chạy quá tốc độ mà gây ra tại nạn giao thông thì có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng;
  • Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng;
  • Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h phạt tiền từ 5.000.000 đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng;
  • Điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 35km/h phạt tiền từ 7.000.000 đến 8.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 04 tháng.

Chi tiết xem tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016, thay thế Nghị định 171/2013/NĐ-CPNghị định 107/2014/NĐ-CP.

 

4,536

Gởi câu hỏi