Mức xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ của xe máy

Mức xử phạt đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông của xe máy được quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP

  • Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy trên đường bộ (trừ đường cao tốc) là 40km/h.
  • Hành vi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ trên sẽ bị xử phạt như sau:
    • Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 5km/h đến 10km/h phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.
    • Điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h phạt tiền từ 500.000 lên tới 1.000.000 đồng. Trong trường hợp chạy quá tốc độ gây ra tai nạn giao thông thì ngoài áp dụng hình phạt chính là phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.
    • Điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 20km/h thì số tiền lên tới  3.000.000 đến 4.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

Chi tiết xem tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2016, thay thế Nghị định 171/2013/NĐ-CPNghị định 107/2014/NĐ-CP.

 

3,115

Gởi câu hỏi