Mức xử phạt hành chính đối với các vi phạm về buôn bán phân bón

Ngày 16/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Theo đó, Nghị định 55/2018/NĐ-CP đưa ra mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm cụ thể về buôn bán phân bón và tùy theo từng mức độ vi phạm của từng hành vi mà mức độ xử phạt hành chính sẽ khác nhau. Cụ thể:

Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 • Không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán phân bón theo quy định pháp luậttrong quá trình hoạt động;
 • Xếp đặt chung, để lẫn phân bón với một trong các loại hàng hóa khác như lương thực, thực phẩm, hàng giải khát, thức ăn chăn nuôi, thuốc y tế, thuốc thú y;
 • Buôn bán phân bón trong giai đoạn đang nghiên cứu, khảo nghiệm, dự án sản xuất thử nghiệm khi chưa có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 • Tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;
 •  Buôn bán phân bón trong thời gian đang bị đình chỉ hoạt động buôn bán hoặc tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;
 • Buôn bán phân bón đã bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với trường hợp buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi buôn bán phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa.

Đối với hành vi vi phạm về buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc phân bón hết hạn sử dụng, mức phạt như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với trường hợp phân bón có giá trị dưới 1 triệu đồng; 
 • Phạt tiền từ 5 trăm nghìn đến 1 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 7.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 6 - 7 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 7.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 25.000.000 đồng đến dưới 35.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 25 - 35 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 35.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
 • Phạt tiền từ 60 - 70 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng;
 •  Phạt tiền từ 70 - 80 triệu đồng đối với trường hợp lô phân bón có giá trị từ 150.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

Đối với hành vi buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 200.000.000 đồng trở lên thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;
 • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng   trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;
 • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng  và  hành vi buôn bán phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;
 • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
 • Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 12 tháng đến 15 tháng đối với hành vi vi phạm bị phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
 • Đình chỉ hoạt động buôn bán phân bón từ 03 tháng đến 09 tháng đối với hành vi buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
 • Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đối với hành vi tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;

Biện pháp khắc phục hậu quả          

Tùy vào từng trường hợp vi phạm mà sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả khác nhau bao gồm:

 •  Buộc thu hồi trả lại nhà sản xuất phân bón hết hạn sử dụng
 •  Buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt
 • Buộc thu hồi để tiêu hủy phân bón

Xem thêm Nghị định 55/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

598

Văn bản liên quan