Mức xử phạt hành vi phá hủy công trình bảo vệ rừng

Phá hủy công trình bảo vệ rừng là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Người nào có hành vi gây thiệt hại các công trình phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

 

Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát triển rừng bao gồm: Nhà trạm, chòi canh lửa rừng, biển báo, bảng quy ước tuyên truyền bảo vệ rừng; hàng rào, mốc ranh giới rừng; bể, hồ chứa nước chữa cháy rừng; các loại phương tiện, công cụ sử dụng trong việc bảo vệ và phát triển rừng.

Người nào có hành vi gây thiệt hại đến các công trình; làm thay đổi hiện trạng hoặc hư hỏng các công trình trên có thể bị xử phạt như sau:

 • Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi: Viết, vẽ lên biển báo, bảng quy ước tuyên truyền bảo vệ rừng; xóa các thông tin, hình ảnh trên các biển báo, bảng quy ước tuyên truyền bảo vệ rừng.
 • Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tháo dỡ biển báo về bảo vệ rừng.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
  • Đào phá đường lâm nghiệp.
  • Cản trở hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, truy quét lâm tặc.
  • Phá đường ranh cản lửa.
  • Phá hàng rào, mốc ranh giới rừng.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Đập phá bảng quy ước tuyên truyền bảo vệ rừng, phá chòi canh, nhà làm việc, tài sản, phương tiện khác dùng trong việc tuần tra bảo vệ rừng.

Ngoài hình thức phạt tiền như trên, người có hành vi vi phạm có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của các công trình bảo vệ bị phá hủy, hư hỏng theo quy định tại Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012.

Gởi câu hỏi

554

Văn bản liên quan