Muốn thành lập thư viện ngoài công lập cần điều kiện gì?

Mới đây, Quốc hội vừa ký ban hành Luật Thư viện 2019 với nhiều điểm mới đáng chú ý.

thanh lap thu vien ngoai cong lap, Luat thu vien 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có quyền thành lập thư viện khi đáp ứng đủ các điều kiện liệt kê tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện 2019 và quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ thể:

  • Mục tiêu, đối tượng phục vụ xác định;

  • Tài nguyên thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của thư viện;

  • Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm phục vụ hoạt động thư viện;

  • Người làm công tác thư viện có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với hoạt động thư viện;

  • Người đại diện theo pháp luật của thư viện có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Đáng chú ý, đối với thư viện thành lập theo mô hình doanh nghiệp, việc thành lập thư viện thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Luật quy định đối với thư viện là đơn vị sự nghiệp công lập, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập thư viện thực hiện theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với thư viện không thuộc trường hợp này, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập thư viện thực hiện theo quy định của pháp luật điều chỉnh việc thành lập cơ quan, tổ chức chủ quản của thư viện.

Xem thêm tại: Luật Thư viện 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan