Năm 2020: Nghiêm cấm sử dụng NSNN tham gia góp TS thành lập Quỹ từ thiện

Đây là một trong các nội dung mới được bổ sung tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

hanh vi bi nghiem cam cua quy xa hoi, quy tu thien, Nghi dinh 93/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Điều 9 Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập và tổ chức các hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là quỹ) để thực hiện hành vi sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.

Ngoài ra, Nghị định này còn nghiêm cấm:

- Làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc.

- Tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động.

Nghị định 93 vẫn giữ lại những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định cũ (Nghị định 30/2012/NĐ-CP):

- Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật

- Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định cụ thể về tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tên, biểu tượng và trụ sở của quỹ:

  • Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

  • Quỹ được chọn tên và biểu tượng. Tên và biểu tượng của quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của quỹ khác đã được đăng ký trước đó;

- Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

- Quỹ phải có tên bằng tiếng Việt và có thể được dịch ra tiếng quốc tế theo quy định của pháp luật.

  • Trụ sở giao dịch của quỹ phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể và phải có tài liệu chứng minh tính hợp pháp của trụ sở quỹ.

Xem thêm các quy định khác tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2020 và thay thế Nghị định 30/2012/NĐ-CP.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

1,871

Văn bản liên quan