Năm 2020: Phí SD đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô để bảo trì đường

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 09/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/01/2020 quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

phi SD duong bo thu qua dau phuong tien o to dung de bao tri duong bo, Thong tu 09/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo như quy định tại Nghị định 09/2020/NĐ-CP, từ 01/03/2020 Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, bao gồm cả đường bộ thuộc trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về phí, ngân sách nhà nước. Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, sử dụng để quản lý, bảo trì đường bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021.

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm xử lý các vấn đề về tổ chức, hoạt động, tài chính của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương theo quy định của pháp luật khi Nghị định 09/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị định 09/2020/NĐ-CP cũng bãi bỏ hàng loạt 03 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ: Nghị định 18/2012/NĐ-CP; Nghị định 56/2014/NĐ-CP; Nghị định 28/2016/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại: Nghị định 09/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/03/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan