Năm 2020: Thư viện được tổ chức theo mô hình công lập và ngoài công lập

Ngày 21/11/2019, Quốc hội ký thông qua Luật Thư viện 2019 .

cac loai thu vien, mo hinh thuc vien, Luat thu vien 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 9 Luật Thư viện 2019, thư viện bao gồm các loại sau đây:

  • Thư viện Quốc gia Việt Nam;

  • Thư viện công cộng;

  • Thư viện chuyên ngành;

  • Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân;

  • Thư viện cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là thư viện đại học);

  • Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác;

  • Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

  • Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Đáng chú ý, từ 01/7/2020 Thư viện được tổ chức theo 02 mô hình đó là thư viện công lập và thư viện ngoài công lập, cụ thể:

a) Thư viện công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phù hợp với mô hình của cơ quan, tổ chức chủ quản;

b) Thư viện ngoài công lập do tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài, cộng đồng dân cư đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp ngoài công lập hoặc mô hình khác.

Xem thêm các quy định khác tại Luật Thư viện 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba 

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan