Năm 2020: Trọng dụng và đãi ngộ người tài trong hoạt động công vụ

Ngày 25/11/2019, Quốc hội ban hành Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 .

chinh sach doi voi nguoi co tai trong hoat dong cong vu, luat can bo cong chuc và luat vien chuc sua doi 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo Khoản 2 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật cán bộ, công chức 2008, Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Đặt biệt, Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. 

Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 39 của Luật cán bộ, công chức 2008 quyết định chế độ trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý. 

Như vậy, so với quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 thì quy định sửa đổi này có phần có lợi hơn đối với các công chức có tài năng trong hoạt động công vụ ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực

Bên cạnh đó, Luật này cũng sửa đổi khái niệm về công chức như sau: "Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước". Như vậy, theo khái niệm này thì từ ngày 01/07/2020 sẽ không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nữa. 

Xem thêm quy định khác tại: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

559

Văn bản liên quan