Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của Giám đốc trung tâm GDTX

Đây là nội dung được quy định chi tiết tại Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

nghiệp vụ sư phạm của GĐTTGDTX, Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của Giám đốc trung tâm GDTX (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT quy định về  Tiêu chuẩn 2 của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, như sau:

- Tiêu chí 4 . Hiểu biết chương trình giáo dục thường xuyên:

 • Hiểu biết mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục trong các chương trình giáo dục thường xuyên theo quy định;

 • Hiểu biết về vị trí, vai trò và xu thế phát triển của giáo dục thường xuyên trong bối cảnh chung của phát triển giáo dục và đào tạo;

 • Hiểu biết về phương pháp xây dựng và phát triển chương trình đáp ứng nhu cầu người học.

- Tiêu chí 5. Trình độ chuyên môn:

 • Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành;

 • Có kiến thức vững vàng về môn học đã và đang đảm nhận giảng dạy; có hiểu biết về các môn học khác đáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục;

 • Am hiểu lý luận, nghiệp vụ quản lý giáo dục thường xuyên trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tiêu chí 6. Nghiệp vụ sư phạm:

 • Có khả năng tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục tích cực phù hợp với người học;

 • Hỗ trợ đồng nghiệp hiểu và thực hiện phương pháp dạy học tích cực cho người học.

- Tiêu chí 7. Tự học và sáng tạo:

 • Có tinh thần tự học, có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ;

 • Xây dựng tập thể sư phạm của trung tâm thành tổ chức học tập, sáng tạo.

- Tiêu chí 8. Năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin:

 • Sử dụng được một ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với giám đốc trung tâm công tác ở vùng dân tộc thiểu số) trong công việc;

 • Sử dụng máy tính và ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011.

Nguyên Phú 

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan