Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát hành tiền

Ngày 02/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quỹ dự trữ phát hành tiền, Nghị định 40/2012/NĐ-CP

Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát hành tiền (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 9 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Trong đó:

 • Quỹ dự trữ phát hành được quản lý ở các kho tiền Trung ương và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

 • Quỹ nghiệp vụ phát hành được quản lý tại kho tiền Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Nguồn hình thành Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành:

- Quỹ dự trữ phát hành bao gồm:

 • Tiền mới in, đúc nhập từ các cơ sở in, đúc tiền;

 • Tiền nhập từ Quỹ nghiệp vụ phát hành.

- Quỹ nghiệp vụ phát hành bao gồm:

 • Tiền nhập từ Quỹ dự trữ phát hành;

 • Tiền thu từ lưu thông.

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế và yêu cầu ổn định tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phát hành việc loại tiền mới, bao gồm các nội dung:

 • Mệnh giá các loại tiền mới phát hành;

 • Thời điểm và hình thức phát hành tiền mới.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về:

 • Chủ trương của Chính phủ về phát hành các loại tiền mới;

 • Hình thức, thời gian phát hành các loại tiền mới;

 • Mệnh giá, kích thước, trọng lượng và các đặc điểm khác của từng loại tiền mới.

Chi tiết xem quy định tại Nghị định 40/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 26/6/2012. 

Lê Vy

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan