Ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
Ngọc Duyên

Quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư sẽ đã có hiệu lực vào ngày 01/01/2017.

Tuy nhiên, trừ quy định về hai ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau đây sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2017:

  • Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;
  • Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị được quy định tại Nghị định 66/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/7/2017.

Hiện nay, Chính phủ đang tiến hành xây dựng và ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Xem chi tiết tại Luật sửa đổi bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tưNghị định 66/2017/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan