Ngày thành lập ĐCS Việt Nam được tổ chức như thế nào trong QĐND?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, việc tổ chức ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890) trong Quân đội Nhân dân được thực hiện như sau:

Năm lẻ 5, năm khác:

  • Các đơn vị không tổ chức mít tinh kỷ niệm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng; tham gia lễ viếng, lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do địa phương tổ chức;
  • Các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đưa tin về sự kiện;
  • Các đơn vị văn hóa, nghệ thuật xây dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật, tổ chức triển lãm, chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân;
  • Trường hợp đặc biệt, Tổng cục Chính trị có hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Năm tròn:

  • Các đơn vị tổ chức cho bộ đội theo dõi chương trình Đài Truyền hình Việt Nam hoặc Đài Tiếng nói Việt Nam phát trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia;
  • Tổng cục Chính trị xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong Quân đội;
  • Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm; chú trọng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, lập thành tích chào mừng sự kiện; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa;
  • Các hoạt động khác tổ chức như năm lẻ 5, năm khác.

Xem thêm tại Thông tư 199/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan