Nghị định 02/2014/NĐ-CP: Hồ sơ khi đưa người vào trường giáo dưỡng

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ ban hành tại Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo đó, khi đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng thì người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng phải đảm bảo tuân thủ những hồ sơ, thủ tục được liệt kê tại Nghị định 02/2014/NĐ-CP sau đây:

ho so, truong giao duong, nghi dinh 02/2014/NĐ-CP

 • Khi đưa người vào trường giáo dưỡng phải có hồ sơ kèm theo. Hồ sơ gồm:

  • Quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

  • Bản tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

  • Danh, chỉ bản của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng;

  • Bản sao các quyết định giáo dục đã áp dụng (nếu có);

  • Quyết định giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp này (nếu có);

  • Tài liệu khác liên quan đến nhân thân của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (nếu có).

 • Khi giao, nhận người có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng phải lập biên bản. Trường giáo dưỡng phải đối chiếu, kiểm tra người được giao, nhận với hồ sơ và lập biên bản ghi rõ những tài liệu có trong hồ sơ, tình trạng sức khỏe hiện tại của người được giao, nhận; tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo và những vấn đề khác có liên quan đến việc giao, nhận.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 02/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan