Nghị định 112: Thủ tục thực hiện việc áp giải được quy định như thế nào?

Ngày 02/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Thủ tục thực hiện việc áp giải , Nghị định 112/2013/NĐ-CP

Nghị định 112: Thủ tục thực hiện việc áp giải được quy định như thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 26 Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định cụ thể về thủ tục thực hiện việc áp giải người vi phạm không tự nguyện chấp hành  yêu cầu của người có thẩm quyền như sau:

  • Trước khi áp giải, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ áp giải phải giải thích cho người bị áp giải về quyền và nghĩa vụ của họ trong quá trình bị áp giải theo quy định của pháp luật, giải đáp thắc mắc của người bị áp giải;

  • Trong khi áp giải phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ áp giải và cho người bị áp giải. Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ khi áp dụng biện pháp áp giải phải được thực hiện theo quy định của pháp luật;

  • Cán bộ áp giải phải giám sát, quản lý chặt chẽ người bị áp giải, cảnh giác, chủ động, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp có thể xảy ra; không được tùy tiện giải quyết các yêu cầu của người bị áp giải trong khi đang tiến hành áp giải.

Lưu ýTrường hợp người bị áp giải có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi chống người thi hành công vụ, cán bộ đang thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ áp giải phải báo cáo ngay người có thẩm quyền để ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với người đó.

Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định về việc giao, nhận người bị áp giải người vi phạm không tự nguyện chấp hành  yêu cầu của người có thẩm quyền

- Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ thực hiện việc áp giải phải tiến hành lập biên bản giao, nhận người bị áp giải với cơ quan tiếp nhận người bị áp giải.

- Người có thẩm quyền đang thi hành công vụ khi đến địa điểm thực hiện áp giải phải mời đại diện chính quyền địa phương nơi người bị áp giải cư trú hoặc đang bị quản lý, đại diện cơ quan, tổ chức nơi người bị áp giải làm việc, học tập và người chứng kiến.

- Tiến hành kiểm tra, đối chiếu ảnh, giấy tờ tùy thân, xác định đúng người vi phạm bị áp giải theo thủ tục hành chính và lập biên bản về việc áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 17/11/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

16

Văn bản liên quan