Nghị định 135: Hợp đồng dịch vụ tống đạt gồm các nội dung chính nào?

Vừa qua, Chính phủ đã thống nhất ban hành Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

hop dong dich vu tong dat, Nghi dinh 135/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, thỏa thuận tống đạt được ký kết giữa Văn phòng Thừa phát lại với Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Tòa án dưới hình thức hợp đồng theo phương thức Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự chuyển giao tất cả các loại văn bản đã thỏa thuận cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt và Văn phòng Thừa phát lại không được từ chối khi được yêu cầu tống đạt. Hợp đồng dịch vụ tống đạt gồm các nội dung chính quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 24 Nghị định 61/2009/NĐ-CP, cụ thể bao gồm:

  • Văn bản cần tống đạt;

  • Thời gian thực hiện hợp đồng;

  • Thủ tục việc tống đạt;

  • Quyền, nghĩa vụ của các bên;

  • Phí thực hiện tống đạt.

Tuy nhiên, cần lưu ý là một Cơ quan thi hành án dân sự hoặc một Tòa án chỉ được ký hợp đồng tống đạt với một Văn phòng Thừa phát lại. Một Văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng tống đạt với nhiều Cơ quan thi hành án dân sự hoặc nhiều Tòa án trên địa bàn tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. 

Cùng với đó, Nghị định này cũng quy định Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự, trừ các trường hợp quy định tại Điều 6 của Nghị định 61/2009/NĐ-CP; các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng; vi phạm bí mật đời tư theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự; các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thừa phát lại được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 135/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan