Nghị định 49/2019/NĐ-CP: Khi nào sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP, sĩ quan, hạ sĩ quan được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  • Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

  • Nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong Công an nhân dân trở lên, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên công an và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu mà Công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ.

Cũng theo Nghị định 49, sĩ quan, hạ sĩ quan khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên và được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được thăng cấp, nâng 01 bậc lương.

Chi tiết xem tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

2,660

Văn bản liên quan