Nghị định 71: Quy định 02 loại hình khu công nghệ thông tin tập trung

Ngày 03/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

loại hình khu công nghệ thông tin tập trung, Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Nghị định 71: Quy định 02 loại hình khu công nghệ thông tin tập trung (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 19 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định khu công nghệ thông tin tập trung là loại hình khu công nghệ cao, tập trung hoặc liên kết cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghệ thông tin, bao gồm hai loại hình sau đây:

1. Khu công nghệ thông tin tập trung có ranh giới địa lý xác định là khu tập trung các cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghiệp công nghệ thông tin.

2. Khu công nghệ thông tin tập trung không có ranh giới địa lý xác định là tập hợp các cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung nằm trong các khu vực, toà nhà tách biệt về ranh giới địa lý và liên kết với nhau trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng và phát triển khu công nghệ thông tin tập trung; tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh công nghiệp công nghệ thông tin trong khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư dành cho Khu công nghệ cao.

Chi tiết xem tại Nghị định 71/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 08/6/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

37

Văn bản liên quan