Nghi định 75: Nói xấu doanh nghiệp khác bị phạt đến 600 triệu đồng

Ngày 26/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Theo đó, Điều 18 Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

cung cap thong tin không dung ve doanh nghiep khac, nghi dinh 75/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó cũng bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

Mức phạt nhân đôi khi hành vi vi phạm về việc cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Ngoài ra, bên vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh; Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm và buộc cải chính công khai.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan