Nghị định 84: Học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh, sinh viên

Ngày 17/07/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục 2019 . Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Học bổng khuyến khích học tập, Nghị định 84/2020/NĐ-CP

Nghị định 84: Học bổng khuyến khích học tập dành cho học  sinh, sinh viên (hình ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về học bổng khuyến khích học tập dành cho học sinh, sinh viên như sau:

1. Đối tượng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP, 03 đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập gồm:

- Học sinh khối THPT chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học sinh trường chuyên có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có đểm môn chuyên của học kỳ từ 8,5 trở lên hoặc đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế trong năm đó;

- Học sinh trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao có hạnh kiểm đạt từ khá trở lên, học lực trung bình  trong kỳ vét, cấp học bổng và đạt gải hoặc huy chương trong cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế trong năm đó;

- Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ nhận học bổng.

2. Mức học bổng khuyến khích học tập

Về mức học bổng khuyến khích học tập, Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định các đối tượng được hưởng mức học bổng như sau:

- Mức học bổng cấp cho học sinh 01 tháng tối thiểu bằng 03 lần mức học phí hiện hành đối với học sinh trường chuyên, trường năng khiếu;

- Mức học bổng cấp cho học sinh không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh đó phải đóng tại trường đối với học sinh khối THPT chuyên trong cơ sở giáo dục đại học;

- Mức học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông tại địa phương đối với những trường không thu học phí;

- Đối với học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, tùy thuộc vào học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên mà Nghị đình này quy định 03 mức được hưởng học bổng sau:

  • Học bổng loại khá: mức học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường. Điểm trung bình và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên;

  • Học bổng loại giỏi: Mức học bổng cao hơn loại khá đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

  • Học bổng loại xuất sắc: Mức học bổng cao hơn loại giỏi đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đều đạt loại xuất sắc.

3. Trình tự xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Khoản 5 Điều 8 Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định về trình tự xét, cấp học bổng cho các đối tượng như sau:

- Đối với trường chuyên, trường năng khiếu, THPT chuyên trong cơ sở giáo dục đại học: Hiệu trưởng xác định số suất học bổng cho từng lớp học và căn cứ vào học bổng của năm để cấp cho học sinh theo thứ tự ưu tiên từ giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia đến điểm môn chuyên (đối với các trường chuyên) hoặc kết quả học tập (đối với các trường năng khiếu). Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 09 tháng trong năm học.

- Đối với học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: Hiệu trưởng căn cứ vào nguồn học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng cho từng khóa học, ngành học và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên thực hiện xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định. Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

Chi tiết xem tại Nghị định 84/2020//NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/09/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

1,783

Văn bản liên quan