Nghị định 87: Yêu cầu khi cung cấp DV liên quan tới công nghệ mới

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo Nghị định 87/2019/NĐ-CP, giao dịch liên quan tới công nghệ mới là giao dịch sử dụng công nghệ cho phép khách hàng thực hiện giao dịch mà không cần gặp mặt trực tiếp nhân viên của đối tượng báo cáo. Đối tượng báo cáo khi cung cấp dịch vụ giao dịch liên quan tới công nghệ mới phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

yeu cau khi cung cap dich vu lien quan den cong nghe moi, phong chong rua tien, Nghi dinh 87/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin và được quyết định gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ (thay vì gặp mặt trực tiếp khách hàng khi lần đầu thiết lập mối quan hệ và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP). Trường hợp không gặp mặt trực tiếp khách hàng, đối tượng báo cáo phải đảm bảo có các biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng.

  • Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro về rửa tiền khi cung cấp dịch vụ sử dụng công nghệ mới. Quy trình này tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: Xác định và mô phỏng các rủi ro về rửa tiền có thể phát sinh đối với các giao dịch áp dụng công nghệ mới; đưa ra các biện pháp phù hợp để phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro phát sinh.

Trong đó, đối tượng báo cáo về Phòng, chống rửa tiền phải yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin sau:

- Thông tin nhận biết khách hàng là tổ chức, cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài phải bao gồm các thông tin được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật phòng, chống rửa tiền.
- Đối với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch, thông tin nhận dạng bao gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nghề nghiệp, chức vụ; sổ thị thực; cơ quan cấp thị thực nhập cảnh; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và ở Việt Nam.
- Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai (02) quốc tịch trở lên, ngoài những thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 4, đối tượng báo cáo phải thu thập bổ sung thông tin về các quốc tịch, các địa chỉ đăng ký cư trú tại các quốc gia mang quốc tịch.
- Đối tượng báo cáo xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 11 Luật phòng, chống rửa tiền.

Xem chi tiết tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 14/11/2019 và Nghị định 116/2013/NĐ-CP.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

242

Văn bản liên quan