Nghị định 94: Thủ tục bàn giao người sau cai nghiện vào Trung tâm

Ngày 26/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy.

Thủ tục bàn giao người sau cai nghiện vào Trung tâm, Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Nghị định 94: Thủ tục bàn giao người sau cai nghiện vào Trung tâm (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 22 Nghị định 94/2009/NĐ-CP quy định khi nhận bàn giao người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, Trung tâm phải kiểm tra hồ sơ và lập biên bản bàn giao. Biên bản bàn giao được lập thành ba bản, mỗi bên giữ một bản, một bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm. Hồ sơ bàn giao người sau cai nghiện vào Trung tâm bao gồm:

  • Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;

  • Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này.

Trường hợp Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội đồng thời là Trung tâm quản lý sau cai nghiện thì Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội phải tiến hành phân loại và lưu hồ sơ để quản lý riêng đồng thời báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chi tiết xem tại Nghị định 94/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/12/2009.

Ty Na

Gởi câu hỏi

11

Văn bản liên quan