Nghiêm cấm các cơ quan điều tra hình sự bức cung, dùng nhục hình

Nghiêm cấm các cơ quan điều tra hình sự bức cung, dùng nhục hình
Tuyết Hoan

Từ ngày 01/01/2018, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự nghiêm cấm các cơ quan điều tra có các hành vi như bức cung, dùng nhục hình, tra tấn tàn bạo con người…

 

Theo đó, các hành vi sau sẽ bị nghiêm cấm khi điều tra hình sự:

  • Làm sai lệch hồ sơ vụ án; ra quyết định trái pháp luật; ép buộc người khác làm trái pháp luật; làm lộ bí mật Điều tra vụ án; can thiệp trái pháp luật vào việc Điều tra vụ án hình sự;
  • Bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
  • Cản trở người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, trợ giúp pháp lý; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự;
  • Cản trở người bào chữa, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;
  • Chống đối, cản trở hoặc tổ chức, lôi kéo, xúi giục, kích động, cưỡng bức người khác chống đối, cản trở hoạt động Điều tra hình sự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người thi hành công vụ trong Điều tra hình sự.

Ngoài ra Luật còn nghiêm cấm truy cứu trách nhiệm hình sự người không có hành vi phạm tội và không truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chi tiết xem tại Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, có hiệu lực từ 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

737

Văn bản liên quan