Nghiêm cấm giả danh Cảnh sát cơ động dưới mọi hình thức

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 được ban hành ngày 23/12/2013. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm tại văn bản này.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

1. Tổ chức, điều động, sử dụng Cảnh sát cơ động trái với quy định của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chống lại hoặc cản trở Cảnh sát cơ động thi hành công vụ.

3. Giả danh Cảnh sát cơ động.

4. Sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận của Cảnh sát cơ động.

5. Lạm dụng, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động để gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

6. Hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến Cảnh sát cơ động.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014. 

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan