Nghiêm cấm hành vi phân biệt người lao động trong công đoàn.

Đây là nội dung được đưa ra tại Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi 2021. Theo đó, Dự thảo đã quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong công đoàn.

nghiêm cấm phân biệt đối xử NLĐ, Dự thảo Luật Công đoàn

Nghiêm cấm hành vi phân biệt người lao động trong công đoàn (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 1 Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi 2021 đã sửa đổi nội dung Điều 9 Luật Công đoàn 2012 về những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

- Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn

- Phân biệt, đối xử đối với người lao động và cán bộ công đoàn vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn, bao gồm:

  • Yêu cầu tham gia hoặc không tham gia hoặc ra khỏi tổ chức công đoàn để được tuyển dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động.

  • Sa thải, kỷ luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng làm việc, không tiếp tục giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển người lao động làm việc khác.

  • Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động.

  • Cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc nhằm làm suy yếu hoạt động của tổ chức công đoàn.

- Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác để can thiệp, thao túng vào quá trình thành lập và hoạt động của công đoàn nhằm làm vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu việc thực hiện các chức năng của tổ chức Công đoàn.

- Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.”

Như vậy, Dự thảo này nghiêm cấm những hành vi phân biệt đối xử giữa các công đoàn viên với nhau về quyền và nghĩa vụ, xâm phạm lợi ích chung của công đoàn, làm suy yếu công đoàn.

Xem thêm quy định khác tại: Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi 2021

Ngọc Tài

Gởi câu hỏi

30

Văn bản liên quan