Nghiêm cấm lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức hoạt động cá cược

Sân gôn là công trình xây dựng gồm đường gôn và công trình phụ trợ được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để phục vụ cho người chơi gôn.

Nghiêm cấm lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức hoạt động cá cược, 52/2020/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 52/2020/NĐ-CP nghiêm cấm những hành vi sau trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn:

1. Xây dựng và kinh doanh sân gôn khi chưa đáp ứng điều kiện, thủ tục quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

2. Lợi dụng kinh doanh sân gôn để tổ chức hoạt động cá cược, đánh bạc, gá bạc trái phép.

3. Cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định về điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án sân gôn như sau:

- Đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn theo quy định của pháp luật về đất đai; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (đối với trường hợp phải ký quỹ) theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Có giải pháp, kế hoạch và cam kết hỗ trợ tái định cư, đào tạo, sử dụng lao động phù hợp cho người đang sử dụng khu đất dự kiến thực hiện Dự án sân gôn và người lao động tại địa phương.

- Tự bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

Chi tiết xem tại Nghị định 52/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/06/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

137

Văn bản liên quan