Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng dân chủ xâm hại quyền, lợi ích NN

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 15/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nghiêm cấm lợi dụng dân chủ xâm hại quyền, lợi ích NN, Thông tư 15/2020/TT-BCA

Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng dân chủ xâm hại quyền, lợi ích NN - Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT-BCA quy định "Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng dân chủ xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức và cá nhân; cản trở các hoạt động theo pháp luật của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội". Đây là một trong các nguyên tắc thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngoài ra Bộ Công an ấn định các nguyên tắc quan trọng sau đây:

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Bộ Công an về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Bảo đảm dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm việc thực hiện dân chủ trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thông tư nhấn mạnh mục đích thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội chính là:

- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và bảo đảm điều kiện thuận lợi cho Nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; huy động, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 15/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 30/3/2020.

Thu ba

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan