Nghiêm cấm thí nghiệm sâu bệnh ở nơi sản xuất giống cây trồng

Pháp lệnh giống cây trồng 2004 được ban hành ngày 24/8/2004. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh giống cây trồng 2004, những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: 

1. Kinh doanh giống giả, giống cây trồng không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng.

2. Sản xuất, kinh doanh giống không có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

3. Phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen cây trồng, xuất khẩu trái phép nguồn gen cây trồng quý hiếm.

4. Thí nghiệm sâu bệnh ở nơi sản xuất giống cây trồng.

5. Cản trở các hoạt động hợp pháp về nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, kiểm định, kiểm nghiệm, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

6. Nhập khẩu nguồn gen, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

7. Công bố tiêu chuẩn chất lượng, quảng cáo, thông tin sai sự thật về giống cây trồng.

8. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả giống cây trồng, của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

9. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh giống cây trồng 2004 có hiệu lực ngày 01/7/2004. 

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan