Người điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được sử dụng thuốc miễn phí

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Cụ thể, ngoài được sử dụng thuốc thay thế miễn phí, người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện còn được hưởng các chính sách ưu đãi như sau:

 • Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí khám sức khỏe, chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho các đối tượng tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

 • Ngân sách nhà nước bảo đảm một phần chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với các đối tượng sau đây:
  • Thương binh;
  • Người bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
  • Người nghèo;
  • Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;
  • Trẻ em mồ côi;
  • Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Xem chế độ đối với người làm công tác điều trị tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan