Người già, tù nhân… bỏ phiếu như thế nào?

Những người ốm đau, già yếu không thể đi lại được và những người ở trong trại giam, cơ sở cai nghiện không thể ra ngoài được thì thực hiện quyền bầu cử của mình như thế nào?

Câu hỏi trên được trả lời như sau:

Căn cứ Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 thì:

- Nếu cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử, đảm bảo việc cử tri tự bầu cử mà không nhờ người khác bầu cử, bỏ phiếu giùm.

- Tại trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng để các cử tri trong các cơ sở này bỏ phiếu bầu cử.

-,Nếu trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Ngọc Lắm

Gởi câu hỏi

1,486

Văn bản liên quan