Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được hưởng chế độ, chính sách gì?

Đây là nội dung đáng quan tâm tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP do Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

Cụ thể, tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu như sau:

che do chinh sach cua nguoi lam cong tac co yeu nghi huu, Thong tu 32/2013/NĐ-CP

Hình minh họa (Nguồn internet)

- Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định tại Điều 27 Luật cơ yếu, như sau:

  • Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần là người làm công tác cơ yếu thuộc điện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

  • Chế độ trợ cấp một lần được hưởng, gồm:

    • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

    • Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 (một nửa) tháng tiền lương.

Lưu ý: Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước sau đó chuyển sang cơ quan, đơn vị hưởng lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, khi nghỉ hưu tính lương hưu được cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề theo thời gian làm việc của mức lương người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tai thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi. Cụ thể được quy định tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP và Luật cơ yếu.

Xem thêm các quy định khác tại: Nghị định 32/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan