Người sản xuất thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành vào ngày 13/02/2017 liệt kê cụ thể những yêu cầu đối với người sản xuất thủy sản.

Theo đó Thông tư 03 quy định người sản xuất thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Chủ cơ sở và công nhân trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định.

  • Công nhân trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được khám sức khoẻ khi tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ theo qui định của Bộ Y tế. Hồ sơ theo dõi sức khoẻ của chủ cơ sở và công nhân phải được lưu giữ đầy đủ tại cơ sở.

  • Công nhân mắc bệnh có thể lây nhiễm cho sản phẩm như: có vết thương bị nhiễm trùng, bị bệnh ngoài da, đang bị tiêu chảy,...phải được giám sát để không tham gia trực tiếp sản xuất thực phẩm.

  • Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động phù hợp.

  • Công nhân phải rửa tay: trước khi vào khu vực sản xuất, sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi tiếp xúc với bất kỳ chất lây nhiễm nào.

  • Bảo hộ lao động của công nhân trong khu vực xử lý thủy sản ăn liền, công nhân sau xử lý nhiệt và đóng gói thủy sản ăn liền phải sạch sẽ và chỉ được dùng riêng cho khu vực này.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 13/8/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan