Nguồn chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng thẩm định triển lãm

Gần đây, Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL, kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí trong ngân sách hàng năm của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao; theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung và định mức chi theo quy định của pháp luật.

nguon chi tra thu lao thanh vien hoi dong tham dinh trien lam, Thong tu 06/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

Đối với thù lao của các thành viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, các hoạt động cụ thể của Hội đồng thẩm định và quy định của Nhà nước về tài chính chi trả.

Riêng đối với các thành viên ở xa, chi phí đi lại, ăn, nghỉ được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao chi trả theo chế độ hiện hành.

Lưu ý: Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về triển lãm ở Trung ương và địa phương, thành viên Hội đồng thẩm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia hoạt động triển lãm.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 25/09/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan