Nguồn kinh phí bồi dưỡng cho HLV, VĐV lấy từ đâu?

Ngày 26/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2018/TT-BTC quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Theo như Thông tư 61, kinh phí bồi dưỡng cho các HLV, VĐV được đảm bảo thực hiện từ các nguồn kinh phí sau:

  • Nguồn ngân sách nhà nước:
    • Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển do Trung ương quản lý.
    • Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển do địa phương quản lý.
  • Nhà nước khuyến khích các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, các đơn vị quản lý huấn luyện viên, vận động viên và các tổ chức liên quan khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 61/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

266

Văn bản liên quan