Nguồn tài liệu, chứng cứ nào để xác định nạn nhân bị mua bán?

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 78/2013/TT-BQP quy định các biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng, chống mua bán người.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển ở khu vực biên giới, biển và hải đảo giải cứu, tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả, tiếp nhận trình báo của nạn nhân bị mua bán tự trở về, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị định 62/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

nguon tai lieu chung cu XD nan nhan bi mua ban, Thong tu 78/2013/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Thông tư 78/2013/TT-BQP quy định việc xác định nạn nhân bị mua bán phải dựa vào các nguồn tài liệu, chứng cứ sau:

 • Tài liệu, chứng cứ do cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp;

 • Thông tin, tài liệu do cơ quan giải cứu nạn nhân cung cấp;

 • Thông tin, tài liệu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp;

 • Tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cung cấp;

 • Lời khai, tài liệu do nạn nhân cung cấp;

 • Lời khai, tài liệu do người thực hiện hành vi liên quan mua bán người cung cấp;

 • Lời khai, tài liệu do những người biết sự việc cung cấp;

 • Các thông tin, tài liệu hợp pháp khác.

Cùng với đó, Thông tư này cũng quy định về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán ở khu vực biên giới, biển và hải đảo:

 • Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khi giải cứu hoặc chủ trì tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả, có trách nhiệm hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân trong trường hợp cần thiết theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:

  • Bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ ăn, mặc và các vật dụng thiết yếu khác;

  • Chăm sóc sức khỏe ban đầu, hỗ trợ tâm lý xóa bỏ mặc cảm;

  • Hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn trong thời gian đi đường, hướng dẫn làm thủ tục nhận chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật đối với nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú.

 • Nạn nhân không thuộc trường hợp trên, sau khi tiếp nhận, làm các thủ tục chuyển ngay nạn nhân đến cơ quan chức năng để thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

Xem thêm quy định khác liên quan tại Thông tư 78/2013/TT-BQP có hiệu lực từ 09/8/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan