Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy theo luật hiện hành

Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy theo luật hiện hành
Thúy Trang

Ngày 29/06/2001, Quốc hội đã ban hành Luật phòng cháy và chữa cháy quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

 

Theo đó, hoạt động phòng cháy, chữa cháy phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 4 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực ngày 04/10/2001. 

Gởi câu hỏi

2,227

Văn bản liên quan