Nguyên tắc quy đổi thời gian đào tạo liên tục của cán bộ y tế

Gần đây, Thông tư 22/2013/TT-BYT đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế.

Theo đó, các hình thức đào tạo liên tục và nguyên tắc quy đổi thời gian đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 22/2013/TT-BYT như sau:

nguyen tac quy doi thoi gian dao tao liên tuc cua can bo y te, Thong tu 22/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế có xác nhận của đơn vị chủ trì tổ chức căn cứ vào chương trình của hội thảo, hội nghị, tọa đàm: thời gian tham gia đào tạo được tính cho người chủ trì hoặc có bài trình bày tối đa 8 tiết học và người tham dự tối đa 4 tiết học cho mỗi hội thảo/hội nghị/tọa đàm.

  • Thực hiện nghiên cứu khoa học; hướng dẫn luận án, luận văn; viết bài báo khoa học đã được công bố theo quy định: được tính tối đa 12 tiết học cho người hướng dẫn luận án, chủ trì/thư ký đề tài cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ; 8 tiết học cho hướng dẫn luận văn hoặc chủ trì/thư ký đề tài cấp cơ sở (tính tại thời điểm luận văn được bảo vệ thành công hoặc đề tài được nghiệm thu đạt).

  • Biên soạn giáo trình chuyên môn được tính tối đa không quá 8 tiết đối với 1 tài liệu do người đứng đầu đơn vị xem xét (tính vào thời điểm xuất bản); cán bộ y tế không phải là giảng viên của cơ sở giáo dục tham gia giảng dạy liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ được tính theo thời gian thực tế.

Cùng với đó, Thông tư 22 cũng quy định việc tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn trong và ngoài nước theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến (E-learning) được cấp chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận: thời gian tham gia đào tạo liên tục được tính theo thực tế chương trình đào tạo.

Hình thức đào tạo liên tục này phải có chương trình và tài liệu đào tạo được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 8 Thông tư 22/2013/TT-BYT.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

267

Văn bản liên quan