Nguyên tắc tài trợ học bổng, trợ cấp cho người học trong CSGD thuộc hệ thống GDQD

Ngày 11/8/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nguyên tắc tài trợ học bổng, trợ cấp cho người học, Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT

Nguyên tắc tài trợ học bổng, trợ cấp cho người học trong CSGD thuộc hệ thống GDQD (Ảnh minh họa)

Theo đó, nguyên tắc tiếp nhận, xét chọn và trao tặng học bổng, trợ cấp được quy định tại Điều 3 Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT như sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích nhà tài trợ trong việc hỗ trợ người học vì mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục.

2. Việc xét chọn đảm bảo công bằng, công khai, đúng đối tượng; không tạo ra các thủ tục hành chính gây phiền hà cho người học và khó khăn cho cơ sở giáo dục.

3. Việc trao tặng đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc, linh hoạt phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, khuyến khích người học tích cực phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Việc tài trợ sẽ không áp dụng đối với các hình thức tài trợ sau:

  • Tài trợ trực tiếp cho người học không thông qua cơ sở giáo dục hoặc các cơ quan quản lý giáo dục;

  • Tài trợ cho người học tham gia tham quan, du lịch, giao lưu hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài chương trình đang học tại cơ sở giáo dục;

  • Các tài trợ cho hoạt động chung của nhà trường.

Ngoài ra, việc tiếp nhận học bổng, trợ cấp được quy định như sau:

- Về cơ quan tiếp nhận học bổng, trợ cấp, gồm:

  • Cơ quan quản lý giáo dục, nếu được nhà tài trợ thông qua. Cơ quan quản lý giáo dục hướng dẫn các cơ sở giáo dục xét chọn người học để nhận học bổng, trợ cấp theo chỉ tiêu và tiêu chuẩn đã thống nhất với nhà tài trợ;

  • Các cơ sở giáo dục, nếu được tài trợ trực tiếp.

- Cơ quan tiếp nhận học bổng, trợ cấp thương thảo với nhà tài trợ về các yêu cầu cụ thể đối với các bên liên quan, thống nhất với nhà tài trợ bằng văn bản tài trợ học bổng, trợ cấp, đưa ra tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét chọn học bổng, trợ cấp cho người học, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 25/9/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

23

Văn bản liên quan