Nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc thiết yếu

Thông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu được ban hành ngày 30/8/2018. Đáng chú ý tại Thông tư này là quy định về các nguyên tắc xây dựng danh mục thuốc thiết yếu.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 19/2018/TT-BYT, việc xây dựng danh mục thuốc thiết yếu phải theo các nguyên tắc sau:

1. Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn thuốc quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 19/2018/TT-BYT, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, các quy trình chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; kế thừa danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ VI và tham khảo danh mục thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế thế giới.

2. Phù hợp với chính sách, pháp luật về thuốc, thực tế sử dụng và khả năng bảo đảm cung ứng thuốc của Việt Nam.

3. Quy định về cách ghi tên thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu:

  • Không ghi tên riêng của thuốc;
  • Thuốc hóa dược, sinh phẩm: được ghi theo tên chung quốc tế của hoạt chất hoặc hỗn hợp hoạt chất trong công thức thuốc;
  • Vắc xin được ghi theo loại vắc xin hoặc tên thành phần của vắc xin (ví dụ: vắc xin phòng bệnh viêm gan B);
  • Vị thuốc cổ truyền được ghi theo tên của dược liệu gồm tên tiếng Việt thường gọi và tên khoa học. Tên tiếng Việt của dược liệu có thể được gọi bằng tên khác nhưng phải có cùng tên khoa học;
  • Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền): được ghi theo tên tiếng Việt của từng thành phần dược liệu hoặc vị thuốc có trong cùng công thức thuốc. Trường hợp tên dược liệu, vị thuốc bằng tiếng Việt có các cách gọi khác nhau thì căn cứ vào tên khoa học của dược liệu.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 19/2018/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/10/2018.  

Gởi câu hỏi

1,201

Văn bản liên quan