Nhà giáo được ưu tiên hưởng tiền đặc thù, xếp lương theo vị trí việc làm

Từ ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành với quy định đáng chú ý là xếp lương Nhà giáo theo vị trí việc làm và được ưu tiên hưởng tiền đặc thù nghề.

Luật Giáo dục 2019, Nhà giáo được ưu tiên hưởng tiền đặc thù, xếp lương theo vị trí việc làm

Nhà giáo được ưu tiên hưởng tiền đặc thù, xếp lương theo vị trí việc làm (Ảnh minh họa)

Điều 76 Luật Giáo dục 2019 quy định về tiền lương của nhà giáo có nêu rõ nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, Luật còn quy định áp dụng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi với các đối tượng như:

- Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác.

- Nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập.

Đồng thời, Nhà nước có các chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các chính sách ưu đãi, chế độ phụ cấp sẽ được Chính phủ quy định chi tiết trong thời gian sắp tới.

Xem nội dung chi tiết tại Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

10,897

Văn bản liên quan