Nhà nước khuyến khích đầu tư xây dựng CSVC phục vụ giáo dục thể chất

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 11/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Hiện nay, giáo dục thể chất trong nhà trường là nội dung giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

dau tu xay dung CSVC phuc vu giao duc the chat, Nghi dinh 11/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo như Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định, nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, được bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các nhà trường phải có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể thao, các hội thể thao học sinh, sinh viên hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Ngoài ra, nhà nước còn khuyến khích đầu tư các công trình phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các nhà trường theo hình thức đối tác công - tư.

Xem chi tiết tại Nghị định 11/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan