Nhân viên bán hàng trên tàu bay xuất cảnh có trách nhiệm gì?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế. Theo đó, Nghị định này quy định về trách nhiệm của nhân viên bán hàng trên tàu bay xuất cảnh.

Nhân viên bán hàng trên tàu bay xuất cảnh có trách nhiệm gì?, Nghị định 100/2020/NĐ-CP

Nhân viên bán hàng trên tàu bay xuất cảnh có trách nhiệm gì? (ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm của nhân viên bán hàng trên tàu bay xuất cảnh bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh, khách trên tàu bay xuất cảnh mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian bay.

  • Yêu cầu khách hàng xuất trình hộ chiếu;

  • Khi bán hàng, tiếp viên hàng không phải ghi đầy đủ thông tin gồm: tên khách hàng, số hộ chiếu, quốc tịch, số hiệu chuyến bay (flight), thẻ lên tàu bay (boarding pass), tên hàng, đơn vị tính, số lượng, trị giá trên hóa đơn bán hàng. Tên hàng, đơn vị tính phải ghi chính xác theo tên hàng, đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai nhập;

  • Trong vòng 24 giờ kể từ khi tàu bay đỗ tại vị trí chỉ định theo quy định (khi tàu bay thực hiện chuyến bay về Việt Nam), doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế phải kê khai trên phần mềm của doanh nghiệp và gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử các nội dung gồm: tên khách hàng, số hộ chiếu, quốc tịch, số hiệu chuyến bay (flight), thẻ lên tàu bay (boarding pass), tên hàng, đơn vị tính phải ghi chính xác theo tên hàng, đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai nhập, số lượng, trị giá trên hóa đơn bán hàng. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử gặp sự cố, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện gửi dữ liệu trong vòng 24 giờ kể từ khi hệ thống xử lý dữ liệu điện tử được khắc phục.

Chi tiết xem tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan