Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm không đủ điều kiện bị phạt như thế nào?

Trung tâm đăng kiểm có hành vi sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không có đủ điều kiện theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000đồng đến 7.000.000đồng. Mức phạt tiền tại quy định mới đối với hành vi này không có sự thay đổi.

Từ ngày 01/08/2016, ngoài bị phạt tiền, trung tâm vi phạm còn bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới” từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nội dung tại Điều 38 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

1,162

Gởi câu hỏi